Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema Petter och hans fyra getter

Skapad 2018-01-25 07:05 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Sagotema "Petter och hans fyra getter"på Blåsippan

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Språket, Sagotema "Petter och hans fyra getter"

Tidsperiod: jan. 2018-

Förskolans namn: Hasselbacken

Grupp: Blåsippan

Barnens ålder: 1-3år

År och datum: 2018

Planeringen Upprättad av: Monica Kadi

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Sagan Petter och hans fyra getter.


Vilka målområden i läroplanen berörs?
Språket , känslor, drama, skapande.


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-
Språkförståelse genom att dramatisera. -rimma-ordförråd-kommunicera-begrepp-väcka egna tankar hos barnen-empati-föreställningsförmågan -väcka intresse för litteratur


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-

Vi läser och berättar sagan i olika former. Barnen är med och rimmar och dramatiserar. Vi skapar sagan i olika former.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

 

Vi sätter upp bilder/dokumentationer i barnens höjd på väggarna. Genom filmer och bildspel. Vi dokumenterar barnen, vi använder oss av dokument 1,2,3. Dokument 3 sätts upp i hallen till föräldrarna.

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: