Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen årskurs 2

Skapad 2018-01-25 07:56 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de? Hur kan vi känna smak och lukt?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla dina förmåga inom arbetet med kroppen. Bland annat på följande sätt...

 • analysförmåga genom att tex göra jämförelser mellan olika organ.
 • kommunikativa förmågan genom att vi tex samtalar om kroppens olika funktioner.
 • begreppsförmågan genom att vi tex. lär oss namn på kroppsdelar och flera organ samt vad de har för funktion.
 • procedurförmågan genom att tex göra olika övningar där vi tränar in begrepp.
 • metakognitivförmåga genom att tex. resonera om hur kroppen påverkas av de olika valen du gör.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • benämna våra kroppsdelar och vad de har för uppgift. 
 • benämna våra inre organ och vilka uppgifter de har.
 • resonera kring kroppens behov för att du ska må bra.
 • veta hur våra sinnen påverkar oss och hur vi använder dessa sinnen.
 • veta vad som händer i kroppen när du blir sjuk eller skadad och veta varför det händer.

Detta kommer jag att göra genom att...

 • följa ditt arbete i klassen.
 • läsa dina texter och lyssna till dina samtal.
 • följa ditt arbete med olika undersökningar.

Undervisning och arbetsformer

Inom detta arbetsområde kommer vi att...

 • ha genomgångar i helklass.
 • arbeta i grupp, par och enskilt.
 • titta på film och göra övningar.
 • läsa texter och titta på bilder.
 • ha gemensamma diskussioner i grupper.
 • arbeta praktiskt.
 • göra undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: