Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brokonstruktioner år 8 2018

Skapad 2018-01-25 08:32 i Rävlanda skola Härryda
Under detta arbetsområde handlar det om att pröva och ompröva sina ideér för att få fram en lätt brokonstruktion som håller för en stor last.
Grundskola 7 Teknik
Under detta arbetsområde handlar det om att pröva och ompröva sina ideér för att få fram en lätt brokonstruktion som håller för 4 kg. Du kommer även att få söka information på egen hand och dokumentera ditt arbete i form av en skriftlig rapport. Där ska även en ritning vara med, samt bilder på din konstruktion.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • konstruera en bro som klarar 4kg efter givna förutsättningar (100 glasspinnar och 4 limstift)
 • pröva och ompröva möjliga idéer för att få till en så stark konstruktion som möjligt
 • dokumentera och utvärdera ditt arbete med brokonstruktioner genom att lämna in en skriftlig rapport, se särskild information om vad den ska innehålla

Bedömning

Bedömning av dina förmågor och kunskaper, görs i matrisen kunskapskrav teknik år 7-9. Där kan du också se vad som kommer att bedömas och vilka olika nivåer bedömningen innehåller. 

Undervisning

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

-Teoretiska genomgångar

 -Göra en ritning

- Göra en praktisk konstruktion av en bro utifrån givna förutsättningar

- Du kommer att få dokumentera ditt arbete

 

 

Uppgifter

 • Rapport på brobygget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9

Matriser

Tk
Teknik bygga bro del 2- kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att....

Påväg mot =>
E
C
A
Genomföra konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonemang kring tekniska lösningar
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: