👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2018-01-25 08:54 i Skogsgläntans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Barnen har visar intresse för skapande aktiviteter. Vi bestämde att varje barn skulle få möjlighet att göra en personlig handdocka.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Vi vill genom handockans skapande ge barnen möjlighet att förstå att vi alla är unika och olika.

 Vi tittar på varandra och samtalar hur vi ser ut och vad de olika delarna i ansiktet heter tex panna, haka, kind, ögon, näsa och mun.   

Vi skapa intresse och ett skaparglädje och därmed tränas finmotoriken. 

 Vi låter barnen komma i kontakt med olika material ( lera ,gips, färg,tyg, garn bl.a.)

 

Så här ska det gå till

Christina  presenterar handdockan Åke på samlingen. Därefter börjar vi skapandet av dockan.

Första delen är att bygga upp ett ansikte i lera och sen lägga på gipsbindor på ansiktet.

Vi delar in oss första gången  i fyra grupper och alla får påbörja dockans ansikte. Vidare tänker vi oss att barnen kan ta upp arbetet med dockan när de vill och när det finns tillfälle. Vi pedagoger hjälper att hitta tillfällen och uppmuntra dem att de kan jobba vidare med sin handdocka.

Vi kommer fortlöpande dokumentera på en bildvägg där barnen kan följa och reflektera över temat.

 

 

Vi tycker att temat handdockor har varit lyckat. De har skapat en unik docka och fått möjlighet att utforma sina egna idéer.

Varje barn har lärt sig en teknik hur han kan göra en docka. De har bekantas sig med de att olika material.. Vi började med lera och gips.De fick bygga upp ett ansikte av lera, som de sen skulle göra permanent genom gipsbindor.

Måla och dekorera ansiktet efter sitt tycke. Många gjorde först en grundmålning och därefter detaljerna ex ögon och mun.

Garn blev hår eller skägg. Några valde att måla hår och inte använda garn.

När ansiktet var klart började barnen med kroppen. De klippte ut två rektanglar (efter en mall) och sydde ihop dem. Dekorerade med bl.a. glitter.

Efter skapande delen var klar tog teknik delen vid med filmning eller kort tagning.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016