Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English around the world

Skapad 2018-01-25 09:18 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola F
English around the world! A writing and speaking assignment where you study an English speaking country and compare some aspects of it with your own experiences and knowledge.

Innehåll

English around the world!

I det centrala innehållet står att undervisningen i engelska ska innehålla följande:

-          ”Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.”

Och vidare i kunskapskraven står det för betyget E:

”Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper”

 

Med utgångspunkt i detta ska ni nu skriva en uppsats. Du ska välja själv vilket land du vill fördjupa dig i och skriva om. Se bilden ”We are virtual globetrotters” för upplägget.

Använd Internet för att söka information om ditt land, tips på bra sidor hittar du här:

https://webenglish.se/english-speaking-countries/

 

I din uppsats måste du visa vilka källor du har använt dig av. Du bör använda minst 2 olika källor!

 

Uppsatsen ska lämnas in absolut SENAST 16 februari !

 

This might help you to structure your text:

1.    Write a description of your chosen country where you include, for example:

-         Facts about the country

-         How many people speak English

-         Why is English spoken in that country?

2.    Describe a specific topic you are going to discuss, for example the schoolsystem.

3.    Compare it with your own experiences and knowledge.

4.    Sum it up in a concluding paragraph.

5.    Don’t forget to write down the sources you have used.

 

When you are finished with your text, start preparing the oral presentation, for example using a Powerpoint. Remember that you can’t put your whole text in a Powerpoint presentation, you use keywords and pictures, and talk about your topic, it’s not a reading assignment!

Matriser

Kunskapskrav Engelska 7-9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Använda material i egen produktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriva/tala
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriva/tala
-------------
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Engelsktalande världen
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: