Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, veterinärkliniken

Skapad 2018-01-25 09:46 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
Behovet och lösningen.... intresset för hästar är stort i Sverige. Per invånare har vi nästa flest hästar i Europa - antalet fortsätter att öka. Det innebär att vi bygger nya ridhus både i trä och stål. Men hästar blir sjuka precis som vi människor, för att lösa behovet finns särskilda hästkliniker....i dessa samarbetar både veterinärer och ryttare....

Innehåll

Arbetssätt:

 • Vi utgår ifrån ett häfte där vi läser tillsammans och går igenom områdets begrepp och innehåll. (Spektrum Teknik)
 • Film från SLI.se
 • Skriftlig inlämning 
 • Göra ritningar
 • Praktiskt arbete
 • Utvärdering praktiskt arbete

Bedömning:

 • Bedömning sker under hela arbetets gång av punkterna ovan.

 

Uppgifter

 • Teknikuppgift ÅK7 - produktundersökning eller undersökning av ett tekniskt system

 • Instuderingsuppgifter

 • Prov teknik - veterinärkliniken

 • Teknisk lösning Röntgen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: