Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text

Skapad 2018-01-25 10:25 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Svenska
I samband med att vi arbetar om hinduism och buddhism på SO:n kommer du att få skriva en faktatext om någon av religionerna. Du kommer även skriva en faktatext på NO:n om ett område inom arbetsområdet om universum.

Innehåll

I grupper om två eller tre personer kommer ni att få söka och sammanställa fakta om en religion (hinduism eller buddhism). Du kommer även enskilt att få söka och sammanställa fakta om ett område inom arbetsområdet om universum.
Vi kommer att repetera en beskrivande texts uppbyggnad och språkliga drag genom att studera
- tidigare gjorda övningar i Skrivrummet.
- faktatexten om Norge som du skrev i femman.
- bedömningen/kommentaren som du fick på Norge-texten.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Beskrivande text

--->
--->
--->
--->
Struktur
Jag skriver
utan inledning.
en kort inledning med några fakta.
en inledning med flera relevanta fakta.
en tydlig inledning med flera relevanta fakta.
Jag använder
inte underrubriker.
någon enstaka underrubrik.
några underrubriker med relevant fakta.
flera underrubriker med relevant fakta.
Språk
Jag skriver
med olika tempus.
det mesta i presens (nutid).
i presens genom hela texten.
Jag
skriver endast korta meningar utan sambandsord.
använder något enstaka sambandsord (t.ex. dessutom, eftersom, även, precis som) så att meningen blir längre.
använder några olika sambandsord (t.ex. dessutom, eftersom, även, precis som) så att meningarna blir längre.
använder flera olika sambandsord (t.ex. dessutom, eftersom, även, precis som) så att meningarna blir längre. blandar långa och korta meningar för att få flyt i texten.
Språk
Jag använder
inga ämnesbegrepp.
några ämnesbegrepp.
flera ämnesbegrepp.
ämnesbegrepp på ett naturligt sätt.
Stavning
Jag
stavar så att läsaren har svårt att förstå vad jag menar.
stavar så att läsaren förstår vad jag menar.
stavar de flesta ord rätt.
stavar rätt.
Skiljetecken och stor/liten bokstav
Jag
använder för få skiljetecken för att läsaren ska förstå texten. blandar stora/små bokstäver.
använder ibland skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt.
använder för det mesta skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt.
använder skiljetecken (punkt och kommatecken) och stor/liten bokstav rätt.
Källor
Jag
sammanställer fakta från en källa.
sammanställer fakta från olika källor på ett relativt bra sätt. ger en enkel förklaring till varför jag valt någon källa.
sammanställer fakta från olika källor på ett bra sätt. ger en utvecklad förklaring till varför jag valt mina källor.
sammanställer fakta från olika källor på ett mycket bra sätt. ger en välutvecklad förklaring till varför jag valt mina källor och varför jag valt bort andra källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: