Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteratur under realismen

Skapad 2018-01-25 10:27 i Da Vinciskolan Ale
Eleverna får en genomgång av den västerländska litteraturens historia, de får kunskap om de sju stora epokerna, de får bekanta sig med några av de mest berömda författarna och verken samt en förståelse för hur det som händer i världen påverkar den litteratur som skrivs.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska vi fördjupa oss i den skönlitterära epoken Realismen. Du kommer att få bekanta dig med några av de mest berömda författarna och verken från den här tiden samt få en förståelse för hur det som händer i världen påverkar den litteratur som skrivs. Arbetsområdet pågår under veckorna 3-8 (ca).

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

 

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi utgår från läroboken Portal, som eleverna har tillgång till både i bokform och digitalt. Kapitlet som vi arbetar med heter "Skönlitteraturens historia i sju kapitel" och avsnittet om Realismen finns på sidorna 174-178.

Vi kommer att fördjupa oss i följande texter:

Jane Eyre av Charlotte Brontë (lättläst version)

Thérèse Raquin av Émile Zola (lättläst version: Brottslig kärlek)

Love and Friendship, film baserad på brevromanen Lady Susan av Jane Austen

Eventuellt: Wuthering Heights (film) efter Emily Brontës roman Svindlande Höjder 

 

Ni ska analysera texterna utifrån nedanstående begrepp och ni kommer också att få olika skrivuppgifter under arbetets gång. 

 

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Analysera en text (Portalboken s.110-117):

 • Budskap
 • Berättarperspektivet
 • Tidsperspektivet
 • Personbeskrivningar
 • Miljöbeskrivningar
 • Språket
 • Dramaturgi
 • Genre

Uppgifter

 • Realismen och Jane Eyre

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav i Svenska

Läsa

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter
med flyt
med gott flyt
med mycket gott flyt
(forts) Eleven kan välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
på ett i huvudsak fungerande sätt
på ett ändamålsenligt sätt,
ändamålsenligt och effektivt sätt
Elevens visar läsförståelse som är
grundläggande
god
mycket god.
(forts) genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
(forts) med
viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra resonemang som är
enkla och till vissdel underbyggda
utvecklade ochrelativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
(forts) om budskap i olika verk som är
tydligt framträdande
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna eller är dolda
Eleven kan med kopplingar till verkets upphovsman föra resonemang som är
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Eleven drar slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Dessa slutsatser är
till viss del underbyggda
relativt väl underbyggda
väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: