Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Område: Skapande med Gips

Skapad 2018-01-25 10:30 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Planering för skapande med gips.

Innehåll

Mall för områdesplanering: fritids 2017  

Område: Skapande med Gips  

Chatarina Bergkvist VT2018 

1: Syfte (Vad som skall göras, varför?)  

Det huvudsakliga syftet är att ge eleverna en möjlighet till att skapa och uttrycka sig igenom arbete med materialet gips. Vidare så får eleverna en möjlighet till att utveckla sin kreativitet, uthållighet och noggrannhet 

Igenom att jobba över flera årskurser tillsammans får även eleverna en möjlighet att utveckla sina relationer och sociala förmågor där äldre elever hjälper yngre med sitt arbete. 

  

2Centralt innehåll:  

Skapande och estetiska uttrycksformer 

· Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. 

· Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. 

· Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker. 

 

    

3: De sju underverken:  

Kreativitet – idérikedom, nyskapande, nyfikenhet, initiativtagande, innovations- och entreprenörsanda. 

Karaktär – ansvarstagande, uthållighet, noggrannhet, omdöme, goda arbetsvanor, effektivitet och organisationsförmåga, framåtanda, självdisciplin, emotionell stabilitet. 

Social förmåga – öppenhet, lättsamhet, social förmåga, samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i grupp, flexibilitet och anpassningsförmåga, förmåga att uttrycka sig i olika former, kunna och våga uttrycka sin mening. 

Självuppfattning – trygg identitet, självtillit och tilltro till egen förmåga, självförtroende, självständighet (autonomi). 

 

4: Hur (Arbetssätt/metod/genomförande): 

 

Eleverna är med och blandar gips med vatten till en smetliknande tjocklek. Eleverna är även med och häller upp gipset i formarna. På så vis får eleverna redan från början vara med och utforma materialet.  

När gipset har torkat får eleverna hjälpa till att plocka ur gipsfigurerna ur formarna.  

Sedan skall figurerna putsas med noggrannhet så att ojämna kanter försvinner.  

Efter det torkar figurerna varav eleverna får måla och dekorera dem. Förslagsvis används glitterfärg och täckfärg.  

Arbetet pågår under flera arbetstillfällen över två veckor. Arbetet sker som ett gemensamt projekt för alla årskurser.  

 

5: Dokumentation (På vilket sätt, vad vill vi visa?)  

 

Både ansvarig pedagog och eleverna är delaktiga i dokumentationen. Ansvarig pedagog är med och fotograferar under arbetsprocessen och försöker dokumentera eventuella framgångar kopplade till de sju underverken, tex när det kommer till samarbete och noggrannhet.  

Efter att projektet är avslutat genomför eleverna en utställning av sina verk.  

Ansvarig pedagog sammanfattar arbetet efter dess avslut i ett blogginlägg på unikum.  

 

6: Utvärdering (Vem, vad och hur?)  

Ansvarig pedagog utvärderar tidsplanering och hur man använder lokalerna för att få bästa effekt. Pedagogen utvärderar även framgångar och bakslag och hur området kan förbättras. Utvärdering sker i anteckningsform.  

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: