Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan jag om bråk, procent och proportionellt samban/graf

Skapad 2018-01-25 11:34 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 6 Matematik
Här kommer du visa upp din kunskap i att arbeta med bråkform, procentform, problemlösning och proportionalliteter

Innehåll

Skriv en kommentar vad som gick bra och vad du behöver träna mer på 

Matriser

Ma
Vad kan jag om bråkform, procentform, problemlösning och proportionellt samband

Förmågor

B=begrepp K=kommunikation R=resonemang P=problemlösning M=metod
  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma  4-6   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  • Ma  4-6   Proportionalitet och procent samt deras samband.
  • Ma  4-6   Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
E
C
A
Fråga 1a E (B)
Hur många procent av Marits kulor är gula?
korrekt svar 50 %
Fråga1b) C (B)
Hur många procent av Peters kulor är gula?
korrekt svar 37,5 %
Fråga 1b) C (K)
Relaterar antalet gula pärlor till totala antalet pärlor eller visar att fördelningen av alla pärlor stämmer.
val av metod och visad uträkning
Fråga 1c) C (B)
Marit och Peter lägger alla kulor i en skål. Hur många procent av kulorna i skålen är gula? Använder 20 st pärlor som den nya helheten.
Fråga 1c) C (K)
Redovisa hur stor del som bestämts och ger ett korrekt svar
val av metod och visad uträkning 45 %
Fråga 2 E (B)
Vilket bråk visar bilden? Svara i bråkform
13/9 17/6
Fråga 2 E (B)
Svara i blandad bråkform
1 4/9 2 5/6
Fråga 3a) E (B)
Hur stor andel av helheten är röd? Svara i enklaste form.
1/2
Fråga 3b) E (B)
Hur stor andel av helheten är röd? Svara i enklaste form.
1/5
Fråga 3c) E (B)
Hur stor andel av helheten är röd? Svara i enklaste form.
4/10
Fråga 4 E (M)
Margaretha ska köpa en ny tröja som kostar 500kr. Hon får 25% i rabatt, Hur mycket får hon betala för tröjan? Har bestämt vad rabatten blir
Har bestämt vad rabatten blir 125 kr
Fråga 4 C(K)
redovisar hela sin lösning med korrekt svar
tröjan kostar 375 kr
Fråga 5 C (P)
Katarina får löneförhöjning på 5 % Hon fick 1500 kr i löneförhöjning. Hur mycket var hennes nya lön efter efter löneförhöjningen? .
påbörjad lösning tex räknat ut vad 1 % av höjningen. ( 150 kr )
Fråga 5 A (P)
Löst och problemet och redovisat sin lösning. 31500 kr
Fråga 6 C (B)
I en by fanns det fyra olika sorters djur. Grisar, får, höns och kor. Var fjärde var en gris Ett av åtta djur var ett får Hälften av djuren var höns Resten av djuren var kor, de var 50 kor.
Påbörjad lösning tex. visar djuren fördelning i bild eller en ungefärlig fördelning i antal.
Fråga 6 A (P)
Redovisning med korrekt svar: 200 höns 100 grisar 50 får 50 kor
Fråga 6 A (M)
Visar metod för hur korrekt antal djur kan bestämmas.
Fråga 7 a) E (K)
Diagrammet visar ett proportionellt samband mellan vikt och pris.
fyll i diagrammet.
Fråga 7 b) E (M)
Hur mycket kostar 7 kg morötter
korrekt lösning med hjälp av tabellen 70 kr
Fråga 7 c) E (M)
Hur mycket kg får du för 100 kr
Korrekt lösning med hjälp av tabell/matematiskt uttryck 10 kg
Fråga 8 E (M)
En aktie köptes för 500 kr. först ökade värdet med 24 % Efter några månader minskade värdet med 10 % Hur mycket var aktien värd efter minskningen. .
Eleven har en påbörjad lösning, tex. räknat ut höjningen ( 120 kr) eller det nya värdet ( 620 kr )
Fråga 8 C (M)
Eleven har löst hela uppgiften och redovisat sin lösning 558 kr
Fråga 9 E (B)
Ringa in de diagram som visar ett proportionellt samband?
C och E
Fråga 9 C (R)
Begrepp som använts i resonemanget: Origo och rät linje. ex.en rät linje som alltid skär/ går genom/ startar i origo
Fråga 9 A (R)
I sitt resonemang ha en motivering tex. vilka värden x-y-axel kan ha och förklara/ beskriva detta sammanhang tex. oavsett hur mycket äpplen du köper så betalar du samma kilopris..
Fråga 10 E (B)
Skriv matematiks uttryck
2 3/4 + 1 2/4 1 4/5 + 2 3/5
Fråga 11 a) E (M)
Räkna ut och skriv i enklaste form. Visa hur du löser det !
Redovisat en lösning och svar 1 5/6
Fråga 11 b) C (M)
Räkna ut och skriv i enklaste form. Visa hur du löser det !
Redovisat en lösning och svar 4 4/7
Fråga 11 c) E (M)
Räkna ut och skriv i enklaste form. Visa hur du löser det !
Redovisat en lösning och svar 5 4/9
Fråga 11 b) E (M)
Räkna ut och skriv i enklaste form. Visa hur du löser det !
Redovisat en lösning och svar 7 1/7
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: