Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Näringskedja år 1

Skapad 2018-01-25 11:39 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vem äter vem? I detta arbetsområde kommer du att får lära dig vad näringskedja och näringsväv är. Du kommer att få veta vad näring har med saken att göra.

Innehåll

När: vecka 9-11 under 80min/ veckan

Näringskedja-näringsväv

 

Vad vi ska lära oss

Vi ska lära oss vad näringskedja och näringsväv är samt visa på de samband som finns mellan olika arter i dessa.  

Hur vi ska lära oss

 • titta på och samtala utifrån en Power Point
 • tillverka näringskedjor tillsammans
 • Arbeta med  näringskedjor och näringsvävar genom att använda bild och i NO-boken

Begrepp i arbetsområdet

 • Producent,
 • konsument,
 • toppkonsument,
 • näringskedja,
 • näringsväv

Bedömning

Du kommer att muntligt få berätta utifrån en bild vad en näringskedja är. Eleven ombeds använda de begrepp som tillhör arbetsområdet. 

 

Förmågor som vi övar i arbetsområdet

Kommunikativa förmågan

 • Eleven kommer att få öva på att berätta om en  näringskedja.
 • Eleven kommer att få öva att resonera tillsammans.

Begreppsförmågan

 • Eleven kommer få öva på att förstå och använda sig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde.
 • Eleven kommer att lära sig vad orden betyder och träna sig på att använda orden när eleven pratar och klipper/klistrar eller skriver. 

Analysförmågan

 • Eleven kommer att få öva på att visa på sambanden i näringskedjan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: