Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 vt 18

Skapad 2018-01-25 12:19 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer arbeta med texter i Magic! och glosor för att öka ordförrådet. Vi kommer arbeta med en del grammatik. Vi kommer skriva brev till våra brevvänner på Sardinien. Ni kommer också få presentera ett lite större arbete där ni själv väljer ämne vad ni ska presentera. Vi kommer också göra en del pratövningar , lyssnarövningar och läsförståelse.I slutet av terminen kommer vi grupparbeta om USA.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Vi arbetar för att du ska utveckla dina förmågor att:

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig att:

 • stava och förstå nya ord
 • läsa texter högt med flyt och förstå innehållet
 • lyssna på och läsa texter och förstå helheten och kunna svara på frågor
 • samtala och kunna fortsätta samtalet även om du inte kan alla ord
 • skriva en text och presentera den muntligt för din grupp
 • bli säkrare på viss grammatik
 • skriva brev på engelska
 • förstå lite om levnadsvillkoren i USA

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer ha läxa varje vecka, tisdag till tisdag.

Vi kommer arbeta med samtalsövningar, två och två och i grupp.

Vi kommer arbeta med övningar på iPaden, skriva texter, lyssna och svara på frågor samt läsa texter.

Vi kommer öva en del grammatik för att bli säkrare på hur engelskan är uppbyggd.

Vi kommer skriva brev till våra brevvänner på Sardinien.

Vi kommer jobba med en valfri presentation. 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att:

Se betygsmatris

(I den fria skrivuppgiften, där du själv ska skriva en text om valfritt ämne, ska du med egna ord och framföra den på ett tydligt sätt för dina kompisar. Presentationen kommer betygsättas utefter hur du skriver, både innehåll, flyt och stavning, och hur du redovisar muntligt.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Matris betyg engelska år 6

F
E
C
A
Förstå och tolka innehåll i talad engelska och olika slags texter.
 • En
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig och kommunicera i tal
 • En
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå E
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. .
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation. kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • En
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå E
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. .
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation. kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • En
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå E
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar situationen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • En
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå E
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Reflektera över livsvillkor
 • En
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för nivå E
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: