Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner och grafer åk 9

Skapad 2018-01-25 12:56 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Utifrån boken formula 9
Grundskola 9 Matematik
Under detta område kommer vi att jobba med funktioner, grafer, koordinatsystem och olika typer av diagram

Innehåll

Under 4- 5 veckor kommer vi att jobba med funktioner, grafer, koordinatsystem och olika typer av diagram. Vi kommer fördjupa vår kunskap inom området och titta på fler lösningsmetoder som gör beräkningarna mer effektiva.  Vi kommer även fördjupa vår förståelse för den räta linjens ekvation.

Uppgifter

 • Prov: Funktioner och grafer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Funktioner och grafer kap 3, Formula 9, 2018

Funktioner och grafer kap 3, Formula 9

Träna mer
Klar med just nu
Kan rita och ange punkter i ett koordinatsystem
Kan avläsa och tolka grafer som visar proportionaliteter och samband med en fast och en rörlig del.
Kan använda formler som visar samband
Kan tolka olika typer av diagram
Kan tolka räta linjens ekvation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: