Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räddningstjänst i närmiljön

Skapad 2018-01-25 13:05 i Lärvux Öckerö
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI
Orientera sig i närmiljön på hemorten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

Undervisningen i ämnesområdet individ och samhälle ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samhället, olika samhällsfunktioner och om människors villkor i samhället. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga till ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Eleven ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om olika samhällsfunktioner och om närområdets kultur och fritidsutbud.

Mål

Målet är att utveckla elevens medvetenhet om närmiljön och vad det finns för olika samhällsfunktioner. Att få en förståelse om sin omvärld.

Centralt innehåll

Undervisningen i ämnesområdet individ och samhälle ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

* Undersöka närmiljön, dess historia och traditioner.

* Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.

* Samhällsfunktioner och samhällsservice, till exempel räddningstjänst, sjukvård och LSS.

* Yrken och verksamheter i samhället.

Bedömning

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper (efter elevens förutsättningar).

Eleven ska delta i att orientera sig i sin närmiljö genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven ska också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och aktuella samhällsfrågor och nyheter.

Eleven identifierar ord och begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

Undervisningens arbetsformer

Vi arbetar med:

IT - dator, Ipad, projektor.

Läser aktuella böcker. Historiska böcker.

Appar

Filmer. GR, Sli m.m.

Dokumenterar i en egen bok, Bookcreater, Ibook.

Kommunikation - Delaktighet.

I samtalet och i dialogen utvecklar vi våra kunskaper. Vi utbyter erfarenheter.

Vi arbetar enskilt samt i par.

Fakta böcker.

Besök bibliotek.

Besök av Polis.

Kopplingar till läroplanen

  • Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
    INI
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: