👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kommunikation

Skapad 2018-01-25 13:44 i Västra Berga grundsärskola Papperskorgen
Pedagogisk planering i ämnesområdet kommunikation
Grundsärskola 1 – 3 Kommunikation
Ämnesområdet kommunikation

Innehåll

Kommunikation

Under kommande period kommer vi att arbeta med kommunikation på olika sätt. Du kommer att få utveckla kunskaper i att samspela med andra och få en tilltro till din förmåga att aktivt påverka din situation.Du kommer att ges möjlighet att utveckla din förmåga att lyssna samtala och förstå.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att :

 • samspela med andra
 • tolka olika former av kommunikation
 • söka information från olika källor
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation
 • eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper kap 1 i läroplanen
 • eleverna kan använda det svenska språket och kommunicera på ett nyanserat sätt kap 2.2 läroplanen

 

Undervisningens innehåll

 • Vi kommer att arbeta med ord och tecken och att samtala med varandra
 • Vi kommer att ha bok och bildsamtal
 • Vi kommer att arbeta med bokstavsformer och ljud utifrån elevernas erfarenhet och intresse

Hur kommer vi att arbeta :

 • Vi kommer att arbeta två och två med bilder ord och tecken
 • Vi kommer att arbeta med alfabetet och med fokus på bokstäverna i elevernas namn
 • Vi kommer att träna att skriva bokstäver både på Ipad och papper
 • Vi kommer att ge eleverna olika möjligheter att använda det svenska språket 
 • Vi kommer att använda olika källor för att söka information, både digitalt och på annat sätt

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • din förmåga att samspela med andra
 • din förmåga att tolka olika kommunikativa uttryck
 • din förmåga att använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt.

Matriser

KOM
KOMMUNIKATION Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SÖKA INFORMATION
...från olika källor Elevnära källa = tex loggbok, schema, den kända vardagliga miljön runt eleven
Behöver handledning och hjälp för att söka information i någon given elevnära källa.
Söker på egen hand information i några givna källor.
Försöker själv söka relevant information i elevnära källor. T.ex. genom att hämta information i sin loggbok, sitt schema
Söker fram egen relevant information kopplat till uppgift, situation eller behov. Använder olika medier för att söka olika sorters information och vet vart informationen kan hittas.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, SYMBOLER OCH ANDRA UTTRYCKSSÄTT FÖR KOMMUNIKATION
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.