Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling 1 måndag v.5-6 vt-18

Skapad 2018-01-25 14:04 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola F NO (år 1-3) Matematik Svenska SO (år 1-3)
Att förstå skillnaden på begreppen "år", "årstid" och "månad".

Innehåll

Vi fortsätter jobba med tidsbegreppen "år", "årstid" och "månad" på olika sätt, för att befästa dem hos barnen. Under veckan ska vi tillsammans göra ett vinterlandskap, och varje barn får göra en egen "gubbe" av piprensare, lera och tyg.

Samling 1 måndag:

 • Genomgång av almanackan, datum och namnsdag. Vi kollar vilka barn som är frånvarande samt går igenom dagsprogrammet.
 • Vi har ett "årshjul" på mattan, månaderna är markerade med rep och månadsnamn. Varje barn ställer sig på sin födelsemånad. När alla gjort det kliver barnen av mattan, för att sedan ställa sig på sin årstid. Vi sätter oss sedan på mattkanten och jag presenterar arbetspasset.
 • På samlingen före lunchen sjunger vi: "Månadssången", "Jag gillar hösten" och "Vi snurrar runt".

Arbetspass:

 • 2-3 barn åt gången får göra huvuden och fötter i lera. Om vi hinner börjar vi göra landskapet också.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: