Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi - Asatron

Skapad 2018-01-25 14:05 i Borrby skola Simrishamn
Vi arbetar med tema Nordisk mytologi och lär oss om Asagudarna och om veckans dagar.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil som du ser på bild här intill. Dessutom ska du få lära dig hur veckans dagar har fått sina namn.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Titta på ett antal filmer om asagudar och veckans dagar.  
 • Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna. 
 • Läsa faktatexter om gudar och hjältar i den nordiska mytologin.
 • Skriva egna faktatexter utifrån egna tankekartor. 
 • Illustrera till texter.
 • Göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin.
 • Vi avslutar med att redovisa vad vi lärt oss med en tipspromenad.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör

 • Berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Bedömning av arbetsområdet

Vi  kommer att bedöma din förmåga att:

 • återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till.
 • ta ut viktig information ur texter som du har läst. 
 • skriva en enkel text med egna ord.  
 • samarbeta i mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: