Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsplan

Skapad 2018-01-25 14:09 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola F

Innehåll

 

Utvecklingsplan 

 

Förskoleklass

 

Trönninge 

 

Januari 2018 

 

 
 

 

Högre syfte – Barn och Ungdomsförvaltningens prioriterade mål: Att bilda och utbilda världsmedborgare. Detta innebär för oss att eleverna ska ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och i samspel med andra. Att ta tillvara på olikheter och mångfald och på detta vis möjliggöra en förståelse för olika sätt att tänka och vara.

 

 

 

Förmågor- Att vara nyfiken, kunna lyssna, ta nytta av erfarenheter, vara del i ett sammanhang. 
Skapa egna värderingar och hantera andras. Kunna ta egna beslut och förstå sin egen del i olika situationer.  
När jag får vara den jag är och är trygg i mina förmågor blir det synligt för mig och min omgivning vad jag kan och vad jag har möjlighet att utveckla.  

 

Jag lär i en trygg miljö: Trygghet(samspel) – kunskap(innehåll) – glädje(drivkraft).  
Ett samspel där vi lär av varandra i leken: Barn/barn, barn/vuxen, vuxen/barn. 

 

 

 

 

 

Läroplansmål:

 

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt (Lpfö  2011. Rev 2017). 

 


Vårt arbetssätt:
Vi arbetar tematiskt utifrån ”spökägget”, på så sätt berör vi alla strävansmål i läroplanen. Temat blir drivkraften och ger energi åt innehållet i verksamheten. Fantasi, lekfullhet och magi är en viktig del i temat och det skapar kreativitet. 

 

Vi eftersträvar variation av material och undervisningsformer.

 

Aktiviteterna gör att vi kan samtala/reflektera om olikheter och dess tillgångar. Samtalen gör att vi synliggör sammanhangen i verksamheten. Då ges möjlighet att upptäcka sitt eget lärande.  

 

Vi reflekterar tillsammans med barnen i undervisningen, för att barnen ska få syn på sitt eget lärande och kunna följa den "röda tråden" i innehållet i verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: