Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens utveckling i övrigt, inom ramen för läroplanen (kap 2)

Skapad 2018-01-25 14:24 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9
Hur bidrar du till studiero? Vad gör du för att vara en schysst kompis? Kan du lösa konflikter på ett bra sätt? Det är dags för DIG att ta makten över din och andras trivsel på skolan, tillsammans kan vi göra något bra!

Innehåll

Syfte:

Utifrån vad som framkommit i elevenkäterna angående studiero och upplevelsen av verbala och fysiska oegentligheter har en plan med övergripande mål upprättats. Planen skall verka under hela elevens omsorgsdag. Syftet är att öka studieron och minska förekomsten av verbala och fysiska oegentligheter.

 

Övergripande mål:

Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Konkretisering: 

1.    Respektera att det finns regler för ljudnivå, placering och samarbete i klassrummet och på fritids.

2.    Ser sitt eget ansvar för att lyssna, delta aktivt och göra sitt bästa.

3.   Ta eget ansvar för att skolans saker, material/pennor/sudd/spel/bollar etc används på rätt sätt samt att hålla ordning vid din plats i klassrummet, när du avslutat en aktivitet och i hallen.

 

Övergripande mål:

Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.

Konkretisering:

1.     Utsätter ingen annan för kränkande behandling.

2.     Medverkar till att ingen känner sig utanför.

3.     Använder ett trevligt språk till andra barn och vuxna.

4.     Tar eget ansvar för att vända sig till en vuxen vid konflikter som är svåra att lösa på egen hand. 

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Alla på Gullregnsskolan kommer aktivt arbeta utifrån visionsorden (Trygghet, Lärande, Kreativitet, Delaktighet och Utveckling) och eleverna kommer att få arbeta med minst ett konkretiserat mål ur planeringen. Detta mål skall i överenskommelse med elev och vårdnadshavare framskrivas i den framåtsyftande planeringen vid utvecklingsamtalet, där skrivs också förslag på hur målet skall uppnås. Alla pedagoger som arbetar med eleverna skall vara väl förtrogna med målen i planeringen som helhet och skall kunna stötta eleverna i deras utveckling. I arbetslaget kommer också pedagogerna gemensamt arbeta med de övergripande målen på gruppnivå.

 

Bedömning:

Vid terminens slut kommer målen i den framåtsyftande planeringen utvärderas tillsammans med eleven, detta sker med någon för eleven nära pedagog, antingen på skola eller fritids. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
    Lgr11
  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
    Lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: