Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Österreich - ein Land mitten in Europa

Skapad 2018-01-25 14:33 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om landet Österrike, samt om alperna. Du kommer bland annat att få arbeta med faktatexter, berättande texter och talat språk i form av kortare filmer.

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde kommer du att utveckla följande förmågor:

 • att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • att använda strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser.

 

Innehåll och arbetssätt

I arbetet med dessa förmågor kommer du att:

 • lyssna på talat språk i form av korta informativa filmer.
 • lyssna på ett kort faktainslag om laviner.
 • läsa en fakta text om Österrike i vår lärobok.
 • söka fakta om Österrike med hjälp av internet.
 • läsa och arbeta med en berättande text i vår lärobok.
 • muntligt genomföra dialoger och samtal.
 • inom några områden jämföra det du lärt dig om Österrike med egna erfarenheter.
 • Lära dig om ord för alpin utrustning
 • Läsa en text om Ötzi, ismannen.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, du kommer att arbeta individuellt med läs- och skrivuppgifter och i muntliga uppgifter arbetar ni i par.

 

Bedömning

Din förmåga att kommentera några företeelser i olika sammanhang och jämföra med egna erfarenheter. Detta görs i skriftlig form. Du kommer även att  få göra ett hör- och läsförståelsetest, där jag bedömer dina förmågor i läs-och hörförståelse.

 

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk

E
C
A
Eleven kommenterar i........några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna kunskaper och erfarenheter
enkel form
enkel form
översiktligt

M2
Höra, läsa och skriva

F
E
C
A
Läsförståelse
 • M2
 • M2  E 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
 • M2
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
 • M2
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
 • M2
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

M2
Österreich - ein Land mitten in Europa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: