👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Europa åk 6

Skapad 2018-01-25 15:13 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Planering för arbetsområdet Europa, tänkt för åk 6.
Grundskola 6 Geografi
Nu börjar din resa genom Europa! Till hjälp har du en arbetsbok, grundbok och en atlas.

Innehåll

Kursplan i ämnet geografi

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Vi arbetar med Europa som ett led i att lära dig att "göra geografiska analyser av omvärlden" (Lgr 11, s. 159).
Vi arbetar med namngeografi för att ge dig en grund och referensram för ditt vidare arbete med Europa.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

Arbetssätt och undervisning

"Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver." (Lgr 11 s. 9).
Detta citat ur Lgr 11 utgör grunden för arbetet med Europa.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi ska tillsammans gå igenom världskartan, kartkunskap och Europas namngeografi.
 • Vi ser på filmer som handlar om Europas regioner.
 • Du gör olika övningar där du tränar på att använda din atlas.
 • Du tränar på Europas namngeografi hemma och i skolan.
 • Vi lär oss geografiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
 • Vi har gemensamma genomgångar och enskilt arbete kring Europas regioner.

 

Visa vad du lärt dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du

 • Visa dina kunskaper om Europas natur- och kulturlandskap.
 • Beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturresurser hänger ihop med var människor i Europa bor.
 • Kunna använda en kartbok för att söka information.
 • Namn och läge på Europas länder.
 • Namn och läge på viktiga städer, berg, hav och vatten i Europa.

Du kommer att få skriftliga förhör på Europas regioner och namngeografi.
Övriga punkter visar du att du kan genom ditt arbete i klassrummet.

Tidsram

 

Bedömning

Se kunskapskraven för geografi åk 6.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6