Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2018-01-25 15:17 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Författarporträtt

Innehåll

Bedömningsmatris till författarportträtt

Matriser

Sv SvA
Författarporträtt - litteraturhistoria

Bedömningen avser

E
C
A
Förmåga att
• formulera och kommunicera i tal och skrift
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Förmåga att
• formulera och kommunicera i tal och skrift
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och välutvecklad textbindning
Förmåga att
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Förmåga att
• söka information från olika källor och värdera dessa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Förmåga att
• söka information från olika källor och värdera dessa
Eleven för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förmåga att
• söka information från olika källor och värdera dessa
Sammanställningarkännetecknas av enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk
Sammanställningarkännetecknas av utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk
Sammanställningarkännetecknas av välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: