Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal år 5

Skapad 2018-01-25 20:38 i Domnarvets skola Borlänge
Pedagogisk planering för kap 6: Tal i MatteBorgen 5B.
Grundskola 4 – 6 Matematik
I det här kapitlet kommer du ibland att behöva flera uträkningar för att komma fram till svaret. Du kommer då att behöva veta vilken uträkning som måste göras först.

Innehåll

Mål för Kapitel 6: Tal

När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8  · 4.

- kunna räkna division med minnesiffror.

- förstå vad som menas med negativa tal.

- kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal.

- kunna byta ut x  mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = x + 2

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

prioriteringsregeln

rest

negativa tal

likhetstecknet

division

täljare

nämnare

kvot

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Gemensamma genomgångar och diskussioner

Problemlösningsuppgifter

Spel och andra samarbetsövningar

Enskilt arbete i boken (för att befästa och repetera)

(allt arbete är på olika sätt nivåanpassat)

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom:

- ditt deltagande i gemensamma diskussioner

- ditt enskilda skriftliga arbete

- dina och mina diskussioner/muntliga förklaringar

- skriftlig slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömning Tal

Har ej nått målet
Har visat tillräckliga kunskaper
Har visat god kvalité i sina kunskaper mot målet
Veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4.
Kunna räkna division med minnesiffror.
Förstå vad som menas med negativa tal.
Kunna jämföra och storleksordna negativa tal.
kunna använda räknesätten för att lösa vardagsproblem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: