Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2018-01-25 20:51 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Ett arbetsområde för klass 1 och 2 som riktar in sig på årstiden VINTER
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska Bild
Vi ska arbeta med årstiden vinter och se hur djur och växter har det på vintern. Vi studerar vintertecken i vår närmiljö. Du kommer också att få lära dig mer om några av våra vanligaste vinterfåglar samt skapa bilder med vintermotiv. Vi kommer dessutom att skriva enkla faktatexter både gemensamt och på egen hand.

Innehåll

Vad vi ska lära oss, och varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • känna igen gran och tall samt fågelarterna domherre, blåmes och talgoxe.

 • ge exempel på några vintertecken

 • skriva enkel faktatext

Hur ska vi lära oss detta?

 • utforska naturen vid utflykter i skogen och dokumentera det vi upptäcker.
 • lärarledda genomgångar
 • undersöka barrträd och fågelarter för att kunna se skillnader/likheter
 • se på film
 • göra enkla fältstudier i skogen
 • se hur året är uppbyggt med årstider och månader
 • se på typiska vintertecken
 • lära oss spår av djur i snö
 • skriva en faktatext, först gemensamt sedan på egen hand

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • namnge vintermånaderna
 • namnge några vinterfåglar
 • berätta om vanliga vintertecken
 • ge exempel på hur några djur klarar vintern
 • skriva en enkel faktatext om en vinterfågel

Hur du får visa vad du kan:

 • I samtal och diskussioner i klassrummet och i skogen när vi har skogsutflykt.
 • När vi jämför de olika fågelarterna samt barrträden visar du din förmåga att se likheter och skillnader.
 • Muntligt och/eller skriftligt ge exempel på några vintertecken, namnge vintermånaderna och  visa att du känner igen vinterfåglarna.
 • Du får skriva en enkel faktatext

.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Bedömningsmatriser

Insatser krävs
Godtagbara kunskaper
Namnge vintermånaderna
Namnge några fåglar
Kan berätta om vanliga vintertecken
Kan ge exempel på hur några djur klarar vintern.
Känna igen gran och tall samt fågelarterna domherre, blåmes och talgoxe.
Kan skriva en enkel faktatext med några ord och/eller meningar om en vinterfågel med stöd av vuxen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: