Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde i Historia: Stormaktstiden

Skapad 2018-01-26 08:55 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Historia
Sverige som stormakt? Som ett stort och mäktigt land? Ja i vår historia har vi under en tid varit en riktig stormakt. Om denna period i vår historia handlar detta arbetsområde om!

Innehåll

Vi arbetar med detta arbetssätt genom att:

- läsa och diskutera texter tillsammans och enskilt. 

- lärarledda genomgångar.

-filmklipp som levandegör och förklarar historiska händelser under denna period. 

- digitala hjälpmedel som t.ex. kahoot för att repetera moment. 

-avslutande läxförhör. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Arbetsområde i Historia: Stormaktstiden

På väg mot E
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tidsperioder samt Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Du känner dig osäker på vad som menas med stormaktstiden och när denna tid ägd rum.
Du känner till varför denna tid kallas för stormaktsstiden. Du kan ge något exempel på hur krigen under denna tid påverkade människorna som levde då.
Du känner till och förklarar tydligt varför denna tid i vår historia kallas för stormaktstiden. Du kan flera exempel på hur krigen under denna tid påverkade olika människor som levde då. Du förklarar varför kungens makt blev större under denna tid.
Du känner till och förklarar tydligt varför denna tid i vår historia kallas för stormaktstiden och kan göra jämförelser med stormakter idag. Du kan ge flera exempel på hur krig under denna tid påverkade olika människor som levde då (man - kvinna - barn, bonde och adel) Du kan förklara varför kungens makt blev större under denna tid och ger exempel på hur denna makt bibehölls.
Undersöka utvecklingslinjer och Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Du känner dig osäker på hur det var att leva under denna tid.
Du kan ge minst två exempel på hur livet hade varit annorlunda för dig om du hade levt under stormaktstiden. Du kan ge något exempel på något som fanns under stormaktstiden och som också finns nu och du förklarar hur du menar i ditt svar med hjälp av något argument.
Du kan ge flera exempel på hur livet hade varit annorlunda för dig om du levt under stormaktstiden- som kvinna, man, bonde och adel. Du kan ge flera exempel på spår från stormaktstiden som finns idag också och förklarar detta med flera argument.
Du kan ge flera exempel på hur livet hade varit annorlunda för dig om du hade levt under stormaktstiden - som kvinna, man, bonde och adel och förklarar varför det också skiljer sig åt mellan dessa grupper. Du kan ge flera exempel på spår från stormaktstiden som finns kvar idag och förklarar dessa med flera argument.
Använda källmaterial
 • Hi  E 6
Du känner dig osäker kring källor och hur man kan värdera dessa.
Du ger något exempel på någon källa från 1600-talet och som berättar för oss hur det var då. Du berättar också varför vi kan lita på den.
Du kan ge flera exempel på källor från 1600-talet och som berättar för oss nu om hur det var då. Du ger flera exempel på varför vi kan lita på dessa nu.
Du kan ge flera exempel på källor från 1600.talet och som berättar för oss om hur det var då. Du ger flera exempel på varför vi kan lita på dessa nu. Du ger exempel på källor vi litar mindre på nu och varför.
Spår av historien
 • Hi  E 6
Du är osäker på vad för olika tankar det fanns om Karl XII och/eller varför det var så.
Du kan ge olika exempel på hur man tänkte om Karl XII under denna tid och varför åsikterna är så olika.
Du kan ge flera olika exempel på vad man tyckte om kung Karl XII under denna tid och varför och vilka som tyckte så olika om kungen. Du kan jämföra och ge exempel på hur man tänker om häxor under stormaktstiden och hur man tänker om häxor idag.
Du kan ge flera olika exempel på vad man tyckte om Karl XII under denna tid och varför och vilka som tyckte så olika om kungen. Du kan jämföra och ge exempel på hur man tänker om häxor under stormaktstiden och hur man tänker om häxor idag. Du berättar om varför dessa åsikter kan skiljas åt.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
Du är osäker på historiska begrepp.
Du kan använda flera olika historiska begrepp i dina svar på rätt sätt.
Du använder flera olika historiska begrepp i dina svar på rätt sätt. Du kan förklara dessa ord och vad de betyder.
Du använder många olika historiska begrepp i dina svar på rätt sätt. Med hjälp av dina historiska begrepp förtydligar du dina svar och förklarar historiska händelser med dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: