Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ko av Hälsa och livstil 1

Skapad 2018-01-26 09:20 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Hälsa och livstil, kunna resonera om hälsofaktorer

Innehåll

 • Hälsa och Livsstil år 9

Mål

Få kunskaper om kost, sömn och fysisk aktivitet, sambanden mellan dessa  samt hur de påverkar hälsan. Utvärdera olika fysiska aktiviters påverkan på den egna hälsan.

 

Bedömning

 

Utvärdera aktiviteter och resonera om hälsofaktorer

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Enkla och till viss del du kan beskriva grundläggande om hur fysisk aktivitet, sömn och kost påverkar hälsan i din inlämningsuppgift. Du utvärderar de fysiska aktiviteter vi genomför på lektionerna.

Utvecklade och relativt väl– du kan beskriva utförligt om hur fysisk aktivitet, sömn och kost påverkar hälsan i din inlämningsuppgift. Du kan visa på nåt samband mellan dessa hälsofaktorer. Du utvärderderar de fysiska aktiviteterna vi genomför på lektionerna.

Välutvecklade och väl - du kan beskriva mycket utförligt om hur fysisk aktivitet, sömn och kost påverkar hälsan i din inlämningsuppgift. Du kan visa på flera samband mellan dessa hälsofaktorer. Du utvärderar de fysiska aktiviteterna vi genomför på lektionerna..

Delta i aktiviteter och anpassa rörelser

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Till viss del Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsmomenten.

 

Relativt väl Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsmomenten. Dina rörelser är funktionella och du utför de flesta övningarna med rätt teknik och kroppskontroll.

 

Väl -  Du deltar och är aktiv i de olika styrke- och konditionsmomenten. Dina rörelser är funktionella, du utför övningarna med rätt teknik och med mycket god kroppskontroll.

 

 

Undervisningen

 

Genomgång om vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet och hur sömnen och kosten påverkar hälsan. Sambanden mellan dessa faktorer. Inlämningsuppgift i slutet av perioden. Praktiska lektioner med styrka och kondition. Styrke och konditionsmoment såsom crossfit, spinning, coreträning, cirkelfys. Utvärdera  och resonera kring de olika styrke- och konditionsmomenten.

 

Uppgifter

 • Hälsa och Livsstil VT

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: