Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime and mystery

Skapad 2018-01-26 09:44 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Engelska
Ett temarbete i engelska för årskurs 6.

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om:

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar i en skriven text.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier
 •  

Såhär kommer vi att arbeta:

 • Gemensam och individuell läsning av skönlitterära texter, artiklar och nyheter.
 • Filmer som vi tittar på tillsammans, har samtal kring och gör uppgifter till.
 • Lyssna på olika nyhetssändningar, med hörförståelsefrågor till.
 • Jobbar med gemensamt skrivande för att lära oss strukturen i skrivandet av olika sorters texter.
 • Enskilt skrivande av olika texter.
 • Lekar och aktiviteter för att fylla ordförråd, såsom "In other words" mm.

Bedömning: (se matris kopplad till planeringen)

 • Att kunna välja texter, från olika medier samt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion
 • Att i skriftliga framställningar av olika slag kunna formulera dig med fraser och meningar
 • Läs- och hörförståelse

 

Såhär kommer du få visa dina kunskaper

 • Under undervisningens gång kommer du ges tillfälle att visa dina kunskaper i att söka information
 • Individuell, skriftlig uppgift. 
 • Läsförståelseprov
 • Hörförståelseprov

Uppgifter

 • Write your own mystery/crime story

 • Write your own mystery/crime story

 • Homework w 9-10 Tuesday-Tuesday

 • Homework w 9-10 Tuesday-Tuesday

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Kunskapskrav engelska 6 Crime & Mystery

Insats krävs
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Läsa och förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: