Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rumänska åk 8-9

Skapad 2018-01-26 09:48 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Under vårterminen ska vi jobba med olika typer av faktatexter. Eleven ska utveckla sitt modersmål genom att läsa, lyssna på, ta ställning till och själv söka information om följande teman: digitalisering, universum och historia. Dessutom ska vi fortsätta med rumänsk grammatik och jämföra den med svensk grammatik.
Grundskola 8 – 9 Modersmål
Under vårterminen ska vi jobba med olika typer av faktatexter. Eleven ska utveckla sitt modersmål genom att läsa, lyssna på, ta ställning till och själv söka information om följande teman: digitalisering, universum och historia. Dessutom ska vi fortsätta med rumänsk grammatik och jämföra den med svensk grammatik.

Innehåll

 

Veckoplanering på rumänska:

Perioadă/Tematică

Tematică/ Tip de text

 

 

 

s. 2-6 Digitalizarea

 

Textul informativ. Stategii de înțelegere și scriere a unui text.

 

 

s. 2-3 Intro

Planificare + Informații generale despre digitalizare

 

 

s. 4 Intro subiecte conexe

 

 

Jocurile video.

 

s. 5 Aprofundare subiecte conexe

 

Jocuri video. Articol  

 

s. 6 Recapitulare

Cum va fi viitorul?

Cum vom fi noi, oamenii? Care este relația mea cu lumea digitală?

 

 

 

 

s. 7-9 Substantivul

 

 

 

(s. 8 Vacanță)

 

s. 10-13 Cosmosul. Călător în spațiu

 

Textul descriptiv. Stategii de înțelegere și scriere a unui text.

 

s. 10 Intro

Planificare

Text introductiv despre cosmos

 

s. 11 Aprofundare 1

 

8 lucruri despre Univers

s. 12 Aprofundare 2

Oameni în spațiu

 

 

s. 13 Recapitulare

 

Călător prin univers

 

s. 14 Vacanță

 

 

s. 15 – 16 Adjectivul

 

 

 

 

 

s. 17 – 21 Călător în trecut

 

Textul explicativ. Interviul. Exprimarea părerilor

s. 17-18 Intro. Scurtă istorie a României

 

1. Planificare.

Ce știți despre România?

2. Trecere în revistă a evenimentelor semnificative din istoria României

 

s. 19 Aprofundare 1

 

 

Aberații din comunism.

Interviu.

s. 20 Aprofundare 2

 

Perioada de tranziție

 

s. 21 Recapitulare

 

În ce fel îmi afectează viața istoria?

 

 

 

s. 22-23 Adverbul. Prepozițiile. Încheiere

 

 

Eleven har nått målen när hen: 

• kan läsa, förstå och återberätta innehållet i de lästa texterna

• deltar aktivt i diskussionerna (kan ställa frågor, framför egna åsikter och deltar i samtalet) 

• utökar sitt ordförråd och kan använda sig av sina kunskaper i rumänsk grammatik 

• kan uttrycka sig skriftligt

• kan göra en muntlig presentation anpassad till en viss publik

• kan sammanställa information och återberätta det hen har lärt sig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: