Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen - Måltider

Skapad 2018-01-26 09:51 i Förskolan Lärkan Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi äter tillsammans flera gånger om dagen. Måltiderna ger möjlighet till samtal i mindre grupper, men också tillfällen att träna motorik, matematik, begrepp och turtagning.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Läroplanen för förskolan beskriver vad vi ska arbeta med under barnens vistelsetid hos oss. Vi har hela dagen till förfogande och flera rutinsituationer som är återkommande. Därför tar vi tillvara på dessa och skapar arbetssätt för att varje rutinsituation ska erbjuda goda möjligheter till lärande och utveckling. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. För att förstärka barnens dag och stimulera språkutvecklingen använder vi oss av tecken som stöd, samt In-print bilder.

 

METOD

  • Vi samtalar med barnen vid frukost, lunch, mellanmål om vad vi äter, vad vi gjort under dagen eller vad vi ska göra. Detta för att träna på tidsuppfattning och begrepp som nu, idag, igår, imorgon osv.
  • Vi uppmuntrar barnen till att berätta vad de vill ha genom det talade språket eller med användning av tecken som stöd.
  • Vi tränar turtagning genom att få vänta på sin tur och be varandra att skicka maten.
  • Vi tränar motorik genom att skära, skala potatis, hälla i från tillbringare, lägga på mat och använda kniv och gaffel.
  • Vi tränar matematiska begrepp genom att använda orden dela, mer, mindre samt räkna antal.
  • Vi tränar även lägesord som på, under, bredvid, mittemot.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom bilder och anteckningar utifrån våra observationer.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi reflekterar i arbetslaget över hur matsituationerna fungerar och delger varandra eventuella förslag, funderingar, erfarenheter osv. Detta gör vi under våra fredagsplaneringar men också vid våra planerings/studiedagar.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: