Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/TK: Vindkraftverk & Energi

Skapad 2018-01-26 10:19 i Bosgårdsskolan Varberg
Grundskola 5 Kemi Fysik Teknik
Elevernas uppgift är i grupp att designa och bygga en vindsnurra samt svara på frågor om energi. Slutbedömning har skett i grupp, därav endast bedömning på E nivå.

Innehåll

Elevernas uppgift är i grupp att designa och bygga en vindsnurra samt svara på frågor om energi. Grupparbetet kommer innehålla följande delar:

- Ritning av vindsnurra med beskrivning av material.

- Färdigbyggd och fungerande vindsnurra.

- Utvärdering av arbete.

- Dokument med svar på frågor om energi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: