Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LUP HÄLLEN VT18

Skapad 2018-01-26 10:19 i Finngösa förskola Partille
Förskola
Hällens LUP vårterminen 2018

Innehåll

VERKSAMHETSMÅL VT 2018 

  

Språk och kommunikation: 

Syfte 

Att varje barn skall få möjlighet till ökad språkutveckling. 

Mål 

Att alla barn deltar i aktiviteter som främjar deras språkutveckling. 

Kartläggning 

Vi dokumenterar barnen och kartlägger vart dem ligger i sin språkutveckling. Vi märker en stor skillnad i språket nu jämfört med förra terminen. Vi ser att dem är mer intresserade av böcker och kommer lägga större fokus på högläsning, då vi ser att det utvecklar språket. 

Vi ser också att barnen är intresserade av paddorna och sitter gärna med program som främjar språkutvecklingen. 

Strategi 

 • Bildstöd (bra till dem barnen som inte har svenska som förstaspråk). 

 • Högläsning. 

 • Uppmuntrar till att barnen själva tar sina diskussioner och konflikter med andra barn (med stöd från pedagog). 

 • Uppmuntra till samtal och att dem själva skall prata med varandra vid konflikter med mera. 

 • Sånger, Rim och ramsor. 

 • Vi uppmuntrar barnen till att använda sig utav fler språk än det verbala (ett barn har 100 språk). 

 • Bokstäver och ljud. 

 • Ipads (språkprogram). 

 

Demokrati och solidaritet 

Syfte 

Att ge barnen möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter såsom samspel, respekt, solidaritet, demokrati osv samt att hjälpa dem få en ökad förståelse för andra och allas olikheter.  

Mål 

Att alla barn skall vara delaktiga i val av aktiviteter, ta ansvar, förstå konsekvenserna av sina egna val samt respektera och visa hänsyn till varandra.  

Kartläggning 

Genom diskussioner och dokumentation ser vi var barnen ligger i sin utveckling och arbetar utifrån det. 

Strategi 

 • Aktivitetstavla – Barnen väljer själva aktivitet utifrån intressen och pedagog. 

 • Vid mötet blir barnen utmanade i att vänta på varandra, respektera varandra, våga göra sig hörd och lyssna på varandra. 

 • Lösa konflikter 

 • Låna/läsa litteratur som tar upp relationer och dilemman. 

 • Låna/läsa litteratur som är normkritiska och visar på varandras olikheter. 

 • Arbeta med relationer utifrån barnens intresse. 

 • Prata om känslor och ge strategier att hitta ett lugn i sig själva. 

  

Identitet och självkänsla 

Syfte 

Att ge barnen utrymme till att utforska sig själva och att hitta sin identitet samt att bli respekterad för den man är. 

Mål 

Att alla barn skall få en känsla av sammanhang och förstå allas lika värde samt att hjälpa dem förstå att dem är bra som de är och att dem kan mer än vad de tror. 

Kartläggning 

Genom observationer och systematiskt kvalitetsarbete och diskussioner kring barngruppen. 

Strategi 

 • Uppmuntra olika idéer och att vi har olika åsikter. 

 • Lyfta varandras olikheter och det positiva att vara olika. 

 • Skapa goda relationer och ett intresse för varandra. 

 • Vi övar på samarbete och uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra. 

 • Visa att vi lyssnar på varandra och respekterar varandras åsikter (även vuxen gentemot barn). 

 • Kroppsuppfattning. 

   

Hållbar utveckling 

Partille kommun har som mål att förskolan skall bli giftfri. Vi jobbar framförallt på att få bort giftig plast på avdelning.  

Syfte 

Att barnen skall få möjlighet att vara delaktiga i sortering och återvinning. 

Mål 

Att avdelningen skall bli giftfri (utifrån de förutsättningar vi får) och att få med sig alla barnen i arbetet kring hållbar utveckling. 

Kartläggning 

Vi kollar över vad vi kan göra för att få med barnen och ge förutsättningar till att det blir lättare att vara med att återvinna. 

Strategi 

 • Gå med barnen och återvinna 

 • Skapa återvinningssystem på avdelningen, med tydliga bilder som alla barnen kan förstå. 

 • Barnen ska göras delaktiga i förskolans återvinnings och sophanteringsprocess. Med tydliga lådor och bilder görs detta konkret. 

 • Barnen ska ges möjlighet att följa med och slänga skräpet. 

 • Uppleva naturen 

 • Utflykter 

 • Skattjakt i skogen – plocka skräp och ta med och slänga. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: