👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Solrosen VT-18

Skapad 2018-01-26 10:26 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor

Innehåll

Avsnitt 1

 

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

2018-01-26

 • sin första bokstav
 • sitt namn
 • siffror
 • andras namn
 • böcker -analogt/digitalt
 • klockan
 • logotyper

2018-04-09

 • Se föregående punkter
 • Skapande av bokstäver med hjälp av olika material tex. kaplastavar, pennor, deg

2018-04-17

 • se föregående punkter
 • rörelsedanser/sånger
 • maskar/kompost

2018-05-08

 • Maskar /komposten
 • smådjur
 • Att röra på sig

 

    - Vad gör barnen ?

2018-01-26

 • upptäcker sin/andras första bokstav i vår omgivning
 • barnen önskar sin bokstav när dom vill ha mjukost/kaviar som pålägg.
 • läser böcker analogt/digitalt
 • arbetar med appar på lärplattan
 • klockan-vi har en klockbok

2018-04-09

 • Se föregående punkter
 • Börjar att skriva sitt namn
 • skapar sina bokstäver ed hjälp av olika material
 • upptäcker bokstäver i tex naturen och leksaker
 • Rimmar

2018-04-17

 • se föregående punkter
 • klipper ut färdiga bokstäver i papper
 • skriver egna bokstäver och klipper ut i papper
 • hittar lika bokstäver och jämför

2018-05-08

 • Letar efter maskhål
 • "maskambulans"
 • Titta på vinbärssnäckor
 • tycker om att kolla våra dokumentärer om smådjur
 • QR-sagor
 • bokstäver

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

2018-01-26

 • utveckar ett nyanserat talspråk
 • utveckar ett intresse för skriftspråk
 • en förståelse för symboler och dess kommunikativa funktioner
 • läslyftet
 • följa upp och utveckla barnen intresse för tal/skriftspråk

2018-04-09

 • se föregående punkter

2018-04-17

 • se föregående punkter

2018-05-08

 • Läslyftet
 • föregående punkter
 • På ett lekfyllt sätt följa barnens intresse.

 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

2018-01-26

 • se föregående punkt.

2018-04-09

 • se föregående punkt.

2018-04-17

 • se föregående punkter

2018-05-08

 • se föregående punkter  4. Metod/ Arbetssätt 

2018.01.26

   - Hur tänker vi gå tillväga? 

 • bildstöd
 • böcker analogt/digitalt
 • synliga siffror
 • bokstavs memory
 • bok om klockan
 • appar
 • barnen första bokstav sitter synligt på väggen
 • deras namn sitter vid deras alster
 • "karakträrsdockor" till bonde i vår by
 • sifferspel
 • rimmemory
 • munmotorik "munjympa"
 • fantasisagor 
 • sagor
 • ringlekar
 • bygga bokstäver med olika material

2018-04-09

 • se föregående punkter
 • Pennor i olika slag
 • papper i olika slag
 • deg
 • pussel
 • pärlor

2018-04-17

 • se föregående punkter
 • tärning
 • bilda bokstäver med hjälpa av kroppen och IT
 • mäta med hjälpa av olika mätinstrument
 • flytta ut vår verksamhet ibland

 

2018-05-08

 • Vi kompletterar med mycket uteverksamhet ang barnens djurintresse.
 • skapa en "myshörna" ute där det kan ske lärorika lässtunder.
 • Kims lek med olika bokstäver

 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

2018-01-26

 • vi har en muntlig dialog varje dag
 • vi har en "todo-list" som vi checkar av vid varje veckorplanering

2018-04-09

 • se föregående punkter
 • vi skolar in en ny kollega

2018-04-17

 • Anna är "inskolad" och klar.
 • vi försöker fördela arbetsuppgifterna

2018-05-08

 • Vi försöker fördela arbetsuppgifterna utefter vad vi är bra på för att underlätta flytet i arbetslaget.

 

   - Anpassning till barngruppen, behov?

2018-01-26

Eftersom vi har en blandad barngrupp 14/15 behöver vi individanpassa vissa aktiviteter. Vi anpassar aktiveteter/material efter barnens nivå.

2018-04-09

Vi märker ett större glapp mellan de större och de mindre barnen. Vi fortsätter att anpassa verksamheten efter barnen nivå och utveckling.

2018-04-17

Vi fortsätter att anpassa verksamheter efter barnens nivå. Vi kommer börja att sammarbeta med Maskrosen och Smörblomman innan maj månad.

2018-05-07-08

Vi har påbörjat överinskolningen till Smörblomman och Maskrosen

Vi märker större skillnad mellan barnen födda 14 & 15. Fortsätter att anpassa.

   - Material?

se ovanstående punkt


   - Metoder?

2018-10-26

 • skapande
 • berättande
 • sång och musik
 • samling
 • visuellt/taktilt
 • kinestetiskt- arbeta med kroppen
 • vi använder olika sinnen
 • använda olika material

2018-04-09

 • se ovanstående punkter

2018-04-17

 • se ovanstående punkter

2018-05-08

se ovanstående punkter

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

- Vad gick mindre bra och Varför?
  - Vad behöver vi utveckla?

Vad tar vi med oss av detta ?