Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - genrer

Skapad 2018-01-26 10:36 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi ska uppleva och reflektera över musik från olika genrer. Egna erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i möte med andra musikaliska upplevelser.

Innehåll

Mål:

* Du ska kunna namnge olika musikgenrer.

* Du ska kunna urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.

Innehåll: Musik i samarbete med bild, dans och text, vi ser hur olika estetiska uttryck samspelar. Folkmusik, konstmusik och populärmusik från olika kulturer och dess musikaliska karaktärsdrag.

Arbetssätt: Vi börjar att diskutera om vilka genrer eleverna känner till och vad det är som skiljer dem åt.

Vi lyssnar på musik från olika genrer och eleverna skriver vilken genre de tro musiken tillhör. De kommer också att få skriva om vilka känslor musiken framkallar hos dem samt betygssätta de olika genrerna.

Eleverna kommer att göra en tankekarta där de skriver ner fakta om de olika genrerna, exempelvis hur genren uppkom, genrens kännetecken, några artister som spelar inom genren.

Exempel på olika genrer vi lyssnar på första lektionen:

Rock - Guns'N'Roses

Jazz - King Oliver

Country- Dolly Parton

Klassisk musik - Beethoven

Dansband - Flamingokvintetten

Folkmusik -Orsa spelmän

Hip hop - Run DMC

Pop - The Beatles

R&B -Destinys Child

Blues - Bessie Smith

Reggare - Bob Marley

House - Swedish House Maffia

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
    Mu  4-6
  • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
    Mu  4-6
  • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
    Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik åk 1-6

Musik åk 6

Insats krävs
E
C
A
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Timing
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om musicerande
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska instrument
Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: