Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen - Vila

Skapad 2018-01-26 10:37 i Förskolan Lärkan Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
För att barnen ska få en väl avvägd dagsrytm är vilan ett viktigt inslag i vår vardag

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Läroplanen för förskolan beskriver vad vi ska arbeta med under barnens vistelsetid hos oss. Vi har hela dagen till förfogande och flera rutinsituationer som är återkommande. Därför tar vi tillvara på dessa och skapar arbetssätt för att varje rutinsituation ska erbjuda goda möjligheter till lärande och utveckling. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. För att förstärka barnens dag och stimulera språkutvecklingen använder vi oss av tecken som stöd, samt In-print bilder.

 

METOD

 • Vi använder oss av avslappningsmusik för att skapa en lugn och harmonisk vilostund
 • Alla barn vilar på madrasser och sover utifrån behov.
 • De barn som behöver det, har trygghetssak eller napp.
 • Barnen tränar respekt för andra för att alla ska få en god vilostund.
 • Alla barn har en bestämd plats och vi förstärker detta genom att lägga ut bilder på barnen där de ligger.
 • Vi vuxna vilar vid de barn som behöver extra trygghet.

 

DOKUMENTATION

Vi observerar och gör anteckningar för att skapa ett bra viloklimat.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi reflekterar i arbetslaget över hur vilan fungerar och delger varandra eventuella förslag, funderingar, erfarenheter osv. Detta gör vi under våra fredagsplaneringar men också vid behov.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: