Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen - I hallen

Skapad 2018-01-26 12:24 i Förskolan Lärkan Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
I hallen är vi flera gånger om dagen och av olika anledningar. Ibland är vi på väg ut eller in, eller också hämtas och lämnas barnen här på förskolan. Även dessa situationer ger möjlighet till utveckling och lärande.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Läroplanen för förskolan beskriver vad vi ska arbeta med under barnens vistelsetid hos oss. Vi har hela dagen till förfogande och flera rutinsituationer som är återkommande. Därför tar vi tillvara på dessa och skapar arbetssätt för att varje rutinsituation ska erbjuda goda möjligheter till lärande och utveckling. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. För att förstärka barnens dag och stimulera språkutvecklingen använder vi oss av tecken som stöd, samt In-print bilder.

METOD

  • Vid på och avklädning uppmuntrar vi barnen till att själva försöka. Vi ber dem hämta exempelvis sina skor, mössa eller vantar, samt att utefter förmåga klä på, eller av, sig.
  • Vi ser till att vara några barn åt gången i hallen, tillsammans med vuxen, för att alla ska få möjlighet att få stöttning.
  • Vi samtalar med barnen vad klädesplaggen heter, vart på kroppen de sitter, samt varför vi behöver kläder efter väder.
  • Vid hämtning och lämning ser vi till att i största möjliga mån vara en pedagog i hallen med barnet som skall hämtas eller lämnas. Detta för att skapa en lugn situation och möjlighet till samtal med både barn och förälder.
  • Vi använder oss av dagsschema med In-print bilder för att stödja barnen i att berätta själva vad de varit med om under dagen. Barnen ser även schemat när de kommer och det ger möjlighet till samtal om hur dagen kommer se ut.
  • Vi använder oss av kort på barnen och oss pedagoger i hallen som visar vilka som ska vara inne eller ute under förmiddagen.

 

DOKUMENTATION

Vi väljer att samtala, observera och fotografera barnens framsteg.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi reflekterar i arbetslaget över hur hallsituationerna fungerar och delger varandra eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv. Detta gör vi under våra fredagsplaneringar men också vid våra planerings/studiedagar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: