Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram årskurs 4

Skapad 2018-01-26 13:03 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Eleverna ska arbeta med Tabeller och diagram där målet är att eleverna ska kunna läsa fakta ur en tabell samt ett diagram. Eleverna ska likaså göra en egen undersökning om valfritt ämne och skapa ett stapeldiagram. Arbetsområdet sträcker över ca 3 veckor.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?
(Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Ha kännedom kring olika matematiska begrepp som tabell, avprickningstabell, diagram, stapeldiagram.
 • Kunna hämta fakta ur tabeller, ordna fakta i en tabell, läsa av och förstå stapeldiagram,
  göra en avprickningstabell och rita stapeldiagram.
 • Kunna se och räkna ut mellanskillnaden på t.ex. antal röster och data ur en tabell och en diagram. 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Taluppfattning och tals användning 

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattning och beräkningar i vardagliga situationer. 

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Problemlösning 

 • Strategier för matematiska problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Häftet "Tabeller och diagram" som innehåller bilduppgifter och räknetal. 
 • Arbetsboken Matte Direkt Borgen 4A- diagnos 5 samt blåa och röda uppgifter. 
 • Läsa fakta ur tabeller och diagram- stenciler.
 • Göra egen undersökning och skapa en stapeldiagram.

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Muntliga diskussioner i mindre grupper och i helklass.
 • Individuellt arbete i häftet och arbetsboken.
 • Diagnoser.

Matriser

Ma
Tabeller och diagram årskurs 4

Följade mål (kopplade till det Centrala innehållet i Lgr 11) har testats i detta arbetsområde.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rita tabeller
Kan rita tabeller i vilken data sammanställs.
Har grundläggande kunskaper om att rita tabeller. Tabellen är till stor del komplett med rader, kolumner och rubrik.
Har goda kunskaper om att rita tabeller. Tabellen är komplett med rader, kolumner och relevant rubrik.
Har mycket goda kunskaper om att rita tabeller. Tabellen är komplett med rader, kolumner och relevant rubrik. Den är prydligt ritad.
Läsa av tabeller
Kan läsa av tabeller
Har grundläggande kunskaper om att läsa av tabeller.
Har goda kunskaper om att läsa av tabeller.
Har mycket goda kunskaper om att läsa av tabeller.
Rita stapeldiagram
Kan sammanställa data i ett stapeldiagram
Har grundläggande kunskaper om att rita stapeldiagram. Ritar x-och y-axel. Graderar axlarna.
Har goda kunskaper om att rita stapeldiagram. Ritar x- och y-axel, graderar axlarna på ett lämpligt och till stor del korrekt sätt. Eleven ska veta vad frekvens är.
Har mycket goda kunskaper om att rita stapeldiagram. Ritar x- och y-axel, graderar axlarna på ett lämpligt och korrekt sätt samt ger dem relevanta rubriker.
Läsa av stapeldiagram
Har grundläggande kunskaper om läsa av stapeldiagram.
Har goda kunskaper om läsa av stapeldiagram. Eleven ska kunna beskriva vad ett stapeldiagram är.
Har mycket goda kunskaper om läsa av stapeldiagram. Eleven ska detaljerat kunna beskriva vad ett stapeldiagram är och i vilka sammanhang man använder sig av diagrammet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: