Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet åk 5

Skapad 2018-01-26 13:04 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Fysik Kemi Teknik
Vad är elektricitet? Vad styrs av elektricitet? Vad är en elektron? Vem upptäckte elektriciteten? Hur ser ett batteri ut och hur fungerar det? Det finns mängder av spännande frågor som vi ska söka svar på!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet: 

- diskutera och använda dig av olika begrepp

- pröva, ompröva och reflektera kring laborationer/undersökningar om elektricitet

- ta till dig nya kunskaper inom området elektricitet

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:

- hur du använder nya begrepp

- att du kan koppla en krets och få en lampa att lysa

- hur du reflekterar och analyserar dina resultat i experiment och undersökningar

 

 

Vi kommer att bedöma

- genom att lyssna när du diskuterar med kamrater

- ditt resultat på provet

- hur du löser uppgifter

- ditt praktiska test

 

 

Undervisning och arbetsformer

Klassen har diskuterat (med hjälp av den kollaborativa strategin EPA) och kommit fram till hur de vill arbeta för att nå målen:

 

- jobba laborativt 

- göra experiment

- titta på film

- lyssna på lärarna som berättar

- läsa eller lyssna på faktatexter

- instuderingsfrågor

- jobba med kollaborativa strategier, som tex EPA, Lyssna och skriv, Rondellen mm

Vi vill arbetar enskilt, i par eller i grupp beroende på vilken uppgift det är

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: