Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomens olika riktningar

Skapad 2018-01-26 13:19 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkor

Innehåll

KRISTENDOMEN           

KRISTNA RIKTNINGAR

Utvecklingen från en sammanhållen kristen kyrka till dagens huvudriktningar

De kristna kyrkornas geografiska spridning

likheter och skillnader vad gäller organisation, sakrament samt klosterliv i ortodoxa, katolska resp. protestantiska kyrkorna; väsentliga särdrag i resp. kyrka (se nedan)

 

Katolska kyrkan

Vad betyder ordet katolsk? Varför heter kyrkan så?

Vilka delar av världen domineras av katolicismen? Förklaringar?

Hur är katolska kyrkan organiserad? Påven, kurian och Vatikanstaten

Sakramenten: Hur många? Vilka? Vad görs? Innebörd?

Klosterliv: Hur lever man i ett katolskt kloster? Allmänna klosterregler?

Katolska kyrkans syn på sex och samlevnad; katolska kyrkans roll i tredje världen; kristendom och politik

 

Ortodoxa kyrkan

Vad betyder ordet ortodox? Varför heter kyrkan så?

Vilka delar av världen domineras av ortodoxa kyrkan?

Hur är ortodoxa kyrkan organiserad? Statskyrka, patriark och ”den främste bland jämlikar”

Mysterier: Hur många? Vilka? Vad görs? Innebörd?

Klosterliv: Hur lever man i ett ortodoxt kloster?

Ortodox gudstjänst: Hur ser gudstjänstrummet ut? Hur är gudstjänsten upplagd? Beskriv kort de tre delarna!

Ikoner: Vad är en ikon? Hur görs de? Vad har de för syfte?

 

 Protestantiska kyrkor

Varför kallas kyrkan protestantisk?

Vilka länder i världen domineras av protestantiska kyrkor?

Vilka sakrament erkänns?

Vad säger protestantiska kyrkor om klosterliv?

 

Evangelisk-lutherska:

Berätta kort om Martin Luther! (munk, 95 teser, bannlysning, fredlös, Wartburg)

Vad kritiserade Luther? Förklara vad avlatshandel var och varför Luther var emot den.

Den nya kyrkan: Punkta hur läran samt kyrkorummet förändrades!

 

Reformerta kyrkan:

Punkta Calvins lära!

Utveckla predestinationstanken!

 

Anglikanska kyrkan:

Hur skapades denna kyrka?

Kyrkan sägs vara en ”brokyrka” som består av både katolska och protestantiska inslag. Vad är katolskt resp. protestantiskt?

 

KRISTENDOMEN I SVERIGE

Från kristnandet till idag

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: