Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA Sagomattan

Skapad 2018-01-26 14:03 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola F – 1 Svenska
Under vecka 9 till 13 kommer vi att befinna oss i sagans värld. Du kommer under temat att lära dig sagans kännetecken. Med hjälp av sagor kommer du få träna dig i att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

 

Målen

 

I sagotemat kommer du att träna dina förmågor att:

 

 • Läsa och skriva sagor i grupp.

 • Om sagans innehåll och budskap.

 • Berätta en saga så att andra förstår.

 

 

 

Bedömning   

 

I temat sagomattan kommer vi bedöma på vilket sätt:

 

 • Du kan läsa och skriva.

 • Du kan samtala om sagor, både innehåll och budskap.

 • Du kan berätta en saga från början till slut.

 • Du kan skriva en saga med hjälp av de fem huvudpelarna.

 

Undervisning

 

Du kommer att få:

 

 • Titta på en pjäs.

 • Titta på några avsnitt av Sagomattan.

 • Arbetat gemensamt med att skriva sagor på tavlan.

 • Skriva en saga i grupp.

 • I grupp dramatisera sagan och berätta den för klassen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: