Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt-18 Eng 9: Realia- Power

Skapad 2018-01-27 00:37 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 9 Engelska
Vi arbetar med Realia och infosök i engelskan.

Innehåll

Genomförande

Efter att ha övat på att göra ett Realiaprojekt i par (v. 2-4) ska ni nu göra ett individuellt Realiaarbete mellan v. 5-9.

Temat är Power and powerful people.

Du blir tilldelad en känd person som av olika anledningar anses ha makt. Du ska leta efter info om personen på internet, och förbereda en muntlig presentation till v. 9. Den muntliga presentationen ska vara 3-5 minuter lång och ni kommer att sitta i smågrupper av 4-5 personer. Efter att alla har presenterat får ni några oförberedda diskussionsfrågor av mig. Så en del kan du förbereda innan, men inte den andra. Du ska också kunna förklara hur din infosöksprocess på nätet gick till.

Du kommer att få lektionstid till att förbereda din muntliga presentation så det är viktigt att du har laddad ipad med dig. Mobiler får ej användas. Under den här perioden kommer du att få läxa i engelska: läsa på så mycket som möjligt om din person (artiklar, videos, etc)

Tänk på:

 • Du får ha med stödord (inte meningar eller skriven text) på papper till den muntliga presentationen. Favoritcitatet du har valt är det enda du får ha nedskrivet som en hel mening. 
 • Tänk på att du ska försöka berätta med dina egna ord, inte läsa upp en text du har memoriserat.
 • Du kommer att få i läxa att läsa på om din person. Försök att lära dig så mycket som möjligt: född var och när, barndom, karriär, annan intressant fakta, vad personen är känd för och står för (ideologi, åsikter), vad är det för makt personen har, välj ett favoritcitat (quote) som har sagts av din person och förklara varför du valde just det citatet.
 • Glöm inte att jämföra med en svensk motsvarighet (person).
 • Du ska hitta information från minst 3 källor på engelska och det ska vara 3 olika typer av källor (nyhetssidor, faktatext, bloggar och vloggar etc). Wikipedia är inte en godkänd källa.

 

Vecka 9 blir du bedömd i tala och samtala, läsa, skriva, Realia, infosök.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: