Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik. VT 18

Skapad 2018-01-27 10:28 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

 Barnen ska få bekanta sig med naturvetenskapliga fenomen som finns i vår dagliga miljö.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? 

 Vi kommer att lyfta fram naturvetenskapliga fenomen konkret för att det ska bli tydligt för barnen. 

 Barnen ska få använda och uppleva med alla sina sinnen. Där de kan få titta, lukta, känna och höra.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet? 

 Vi kommer att börja med att experimentera med vatten och luft. Där kommer barnen får göra enkla experiment, ställa en hypotes sedan genomföra det.  Barnen ska få tid till att kunna reflektera, resonera och kunna få pröva det om igen. Vi kommer att tillsammans med barnen  utgå ifrån deras egna erfarenheter och vardagsvärld. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas? 

I slutet på april.

 

UTVÄRDERING

Vi har arbetat med vatten och gjort olika experiment t ex flyta/ sjunka. Vi har gått till skogen och tittat på bäcken för att se de olika årstidsväxlingarna hur vatten beter sig i olika temperaturer t ex om vattnet frusit eller om det porlar i bäcken. Barnen har även gjort experiment utifrån sina intressen samt i  kompisklubben. Ett av barnen hade en rolig experimentlåda med sig. Där provade dom några av experimenten.Barnen har fått använda och uppleva med alla sina sinnen. Vid experimenten har de fått ställa en egen hypotes där de har fått resonera och fått prova om igen. Vi harläst boken varför vaknar inte Nallen? Som en del i vårt miljöarbete. En saga om batterier och återvinning. Sagan innehåller uppdrag som barnen fårlösa på ett lekfullt sätt.

Barnen har visat ett stort intresse för teknik och naturvetenskap och vi kommer att fortsätta att utveckla detta i våran verksamhet. Nästa gång väljer vi ett annat element. Barnens intressen kring djur har vi även uppmuntrat i litteraturen,bondgårdsdjur,fiskar och fladdermöss. När barnen har skapat har vi använt oss av naturmaterial så väl som annat skapande material och olika tekniker..Våran förhoppning är att vi ska kunna komma iväg oftare till skogen och med fler barn. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: