Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 1-2

Skapad 2018-01-27 17:47 i Gåvsta skola Uppsala
Ett arbete om rymden för åk 2.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Håll i dig! För nu åker vi ut i rymden för att utforska galaxer, stjärnor, planeter och månar.

Innehåll

Undervisningens innehåll och kunskapskrav

Mål:

 • Visa och beskriva jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra.

 

Du kommer även att lära dig om:

 • Big bang och galaxer
 • månen och dess faser
 • planeter, stjärnor och stjärnbilder
 • årstider och månader, varför vi har olika årstider
 • att dokumentera undersökningar.

 

Arbetssätt:

 • ställa egna frågor om vad du själv vill lära dig om rymden
 • se film och samtala om filmen
 • läsa faktatexter
 • skriva enkla faktatexter
 • lyssna till din lärares berättelser
 • måla och undersöka.

 

Bedömning:

 • ditt deltagande på lektionerna
 • en egen utvärdering om vad du lärt dig
 • en bild du skapar med text om solen, jorden och månens förhållande till varandra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: