Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RYMDEN - Funbo förskoleklass

Skapad 2018-01-28 12:11 i Funbo skola Uppsala
Du ska få ta del av hur vårt planetsystem är uppbyggt, vilken ordning planeterna ligger på från solen, hur vi människor tar oss ut i rymden och hur livet i rymden upplevs. Vi kommer att samtala om andra fenomen som galaxer och svarat hål.
Grundskola F Svenska Bild NO (år 1-3)
Den spännande rymden utifrån barnens tankar, funderingar och tidigare kunskaper.

Innehåll

Vad ska barnen presenteras för?

- Planeterna i vårt solsystem.

- Vad är en Galax? 

- Finns Svarta hål och vad är det?

- Hur kan vi ta oss ut i rymden?

- Livet som astronaut.

 

 

Hur?

Genom filmer som UR:s Vims i rymden.  Berättelser, skapande med olika material, skapande med digitala verktyg, experiment, samtal, fantiserande och böcker/litteratur. Projektet Rymden är ett ämnesöverskridande projekt där vi berör olika ämnen som Svenska, Matematik, Fysik, Bild.   

                    

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: