Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget-Mellankrigstiden - Andra världskriget

Skapad 2018-01-28 12:41 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Historia
Varför blir det ett första världskrig? Vilka konsekvenser blev det? Vad hände i Europa och USA tiden mellan de båda världskrigen? Hur kunde det bli ytterligare ett storkrig och hur såg händelseförloppet ut? Hur kom Adolf Hitler till makten och hur förlorade han den?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema


I detta arbetsområde började vi med första världskriget och ni hade ett skriftligt prov precis innan jul. 

Efter julledigheten har vi börjat prata om "Mellankrigstiden", det vill säga tiden mellan de båda världskrigen. Vad hände i Europa och framförallt vad hände i Tyskland? Hur kunde Adolf Hitler komma till makten och hur gick det till när han tog makten? Vi kommer även att titta lite på andra diktaturer i Europa. Prov på hur Hitler kunde komma till makten på tisdag 30/1.

Vidare ska vi läsa och lära om händelseförloppet under "Andra världskriget", Hitlers (och Tysklands) uppgång och fall, vilka allianser som bildades, Norden under andra världskriget, Sveriges neutralitet, avslutningsvis atombomberna över Japan och freden.

Se enskild planering, hemtenta 9/3.

 

Mål

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

 • Din förmåga att reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

 • Din förmåga att använda dig av historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

Undervisning och arbetsformer

 • Frågor och frågeställningar som du söker svar på i olika källor
 • Genomgång och diskussion kring givna frågor och frågeställningar
 • Filmer (dokumentärer)

 

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om första världskriget, dess orsaker och konsekvenser
 • Dina kunskaper om "Mellankrigstiden" och rådande diktaturer under denna period
 • Dina kunskaper om "Andra världskriget", dess orsaker och följder
 • Dina kunskaper om människors levnadsvillkor och deras sätt att tänka och handla under denna period. 

Hur ska det bedömas?

 • Genom att du är muntligt aktiv under lektionerna
 • Skriftligt frågor som besvaras enskilt, hemma eller på lektion

 

Första världskriget prov

Mellankrigstiden fått en provfråga som ni skall besvara på lektionen 30/1

Andra världskriget Hemtenta som ligger som enskild planering och uppgift på unikum, klar 9/3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Världskrigen

E
C
A
Kunskaper
Första världskriget Prov 15/12 2017
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar
Resonemang
Första världskriget prov 15/12 2017
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Mellankrigstiden
Provfråga tisdag 30/1 2018
I ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang förklarar eleven hur någon eller några rimliga orsaker bidrog till nazistpartiets maktövertagande. Resonemanget underbyggs med minst ett historiskt exempel.
I ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang förklarar eleven hur några rimliga orsaker bidrog till nazistpartiets maktövertagande. Resonemanget underbyggs med några historiska exempel. I resonemanget visas hur några orsaker hänger ihop.
I ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang förklarar eleven hur några rimliga orsaker bidrog till nazistpartiets maktövertagande. Resonemanget underbyggs med några historiska exempel. I resonemanget visas hur några orsaker hänger ihop. I resonemanget visas hur några orsaker förstärker varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: