Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formella och informella brev

Skapad 2018-01-28 12:55 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Ett kortare arbetsområde där du får arbeta med genren brev.
Grundskola 7 Svenska
Hur skriver man ett brev? Vi ska lära oss om och skriva olika slags brev (formella och informella) och du ska som huvuduppgift skriva ett formellt brev till Gustav Fridolin.

Innehåll

Konkretiserade mål:

 • Du ska visa att du känner till hur ett brev är uppbyggt.
 • Du ska kunna använda skiljetecken.
 • Du ska kunna skriva ett brev med tydligt innehåll.

Uppgift:

Du ska skriva ett brev inom genren, nämligen ett formellt brev. 

Uppgifter

 • Presentation brev

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris formellt brev

F
E
->
C
->
A
Mottagare & syfte
Hur texten fungerar för den som ska läsa den
Texten är uppbyggd så att läsaren knappt kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Texten är stabil och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten är mycket bra och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Textens genre
Du har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag. Du har hälsningsfras, kort och konkret innehåll, avslutningsfras och underskrift, datum och plats.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt. Du har hälsningsfras, kort och konkret innehåll, avslutningsfras och underskrift, datum och plats.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar. Du har hälsningsfras, kort och konkret innehåll, avslutningsfras och underskrift, datum och plats.
Språket
Du formulerar dig på ett sätt som inte är förenligt med ett formellt brev. Meningarna är enkelt konstruerade och ganska korta.
Du använder ett formellt språk. Meningarnas längd och ordföljd varierar.
Du använder ett formellt språk på ett väl fungerande sätt. Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Du använder ett formellt språk på ett mycket väl fungerande sätt. Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang.
Användning av skiljetecken
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken på ett bra sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Kamratrespons
Du lämnar inte in någon kamratrespons. Den kommentar du lämnar in ger ingen konkret uppskattning, kritik eller förslag på ändringar i brevet.
Du kan nämna något som din kompis har gjort bra med uppgiften (ex följer formen för brev). Du ger konkret kritik på något som fattas/inte stämmer.
Du kan nämna något som din kompis har gjort bra med uppgiften (ex följer formen för brev). Du ger konkret kritik på något som fattas/inte stämmer genom att visa på exempel. Du ger förslag på ändringar i brevet.
Du lyckas lyfta din kamrats positiva delar i brevet på ett uppmuntrande sätt. Du ger även ett par förslag på ändringar/bättringar genom att exemplifera hur brevet skulle kunna bli bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: