Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - uppfinningar och uppfinnare

Skapad 2018-01-28 14:34 i Herrestadsskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad är teknik? Vad är skillnaden på uppfinning och upptäckt? Vilka uppfinningar löser vilka problem åt människan? Vilka fördelar och nackdelar har uppfinningarna på den enskilda människan, samhället och miljön?

Innehåll

Du ska få en orientering kring vad teknik är och vad som är skillnaden på uppfinning och upptäckt. Sedan går vi igenom olika uppfinningar som gjorts, både av utländska och svenska personer, både förr och under senare tid. Vi ska fundera på varför man uppfunnit saker och vad de löser för problem. Vi ska också fundera på uppfinningarnas fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön. Vi ska se film om uppfinnaren Alfred Nobel. Sedan ska du välja ut en uppfinning/uppfinnare du tycker är intressant och göra ett eget arbete. Du ska skriva en text eller göra en presentation i Google drive som du redovisar för klassen på något sätt som vi kommer överens om. Välj på följande internetsida: https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/svenska-uppfinnare-och-innovatorer/

Du får några frågor att besvara.

Matriser

Tk
Teknik år 4-6

Beskriva och förklara tekniska lösningar

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Beskriva och förklara - vardagliga lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beskriva och förklara - stabila och hållfasta konstruktioner
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Resonemang kring teknikens utveckling

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Utveckla
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklingsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Konstruera
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Utforma modeller
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Bidra till arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Resonemang kring teknikens utveckling

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Resonemang kring utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid.
Resonemang kring för- och nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: