Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 5A kap 1-3

Skapad 2018-01-28 14:42 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 5 Matematik
När vi har matematik är det matematiska samtalet viktigt. Vi utbyter tankar och ni lär av varandra. Olika metoder passar olika elever därför är det viktigt att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter. När du arbetar i boken får du träna färdigheter och bygga upp en säkerhet i att använda olika lösningsmetoder. I kapitel 1 arbetar vi med Stora tal, i kapitel 2 med Geometri och i kapitel 3 med Decimaltal.

Innehåll

Mål för lektionen/lektionerna:

STORA TAL:

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet tex 40X500, 3900/100

GEOMETRI:

 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna kvadratcentimeter (cm2) och kvadratmeter (m2) för area
 • förstå och använda skala

DECIMALTAL: 

 • veta vad decimaltal och "en hel" innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
 • skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5A. 
 • Par- eller grupparbete
 • EPA
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov på kapitel 1-2.
 • kluringar och mattespel.

Bedömning/synliggörande av förståelse

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.
 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Stora tal
Träna mera
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Taluppfattning
Du förstår positionssystemet men visar osäkerhet när du använder det.
Kan läsa och skriva stora tal så som 564 216.
Kan relatera stora tal till verkligheten.
Addition
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.
Subtraktion
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.
Multiplikation
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.
Division
Du förstår hur du ska räkna men visar osäkerhet när du räknar.
Kan använda strategin och räknar oftast rätt.
Visar stor säkerhet kring strategin och i dina uträkningar.

Geometri

Träna mera
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Längdenheter
Du kan använda och mäta upp sträckor med enheten cm, dm , m, km eller mil.
Du mäter sträckor korrekt och kan även växla mellan längdenheterna samt räkna ut omkrets.
Du mäter sträckor och räknar ut omkrets med stor säkerhet och visar även stor säkerhet i att växla mellan längdenheterna.
Area och areaenheter
Du kan räkna ut area med hjälp av areamallar (rutnät).
Du kan räkna ut arean för rektanglar och kvadrater. Du kan använda rätt enhet.
Du kan med stor säkerhet räkna ut arean för kvadrater, rektanglar och sammansatta figurer utan att behöva rita upp areamallar (rutnät).
Skala
Du förstår skala och kan med viss säkerhet förminska och förstora korrekt.
Du förstår skala och kan se samband mellan storleken på saker på bild och i verkligheten.
Du förstår och använder skala med stor säkerhet och kan räkna med många olika skalor.

Decimaltal

Träna mera
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Decimaltalets delar
siffrans betydelse samt orden deci, centi och milli
Du kan skriva tal i decimalform men du är osäker på siffrornas värde.
Du vet vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas samt kan placera decimaltal på en tallinje.
Du har mycket goda kunskaper kring siffrors värde samt använder dig av dem i din vardag.
Jämföra
storleksordna och placera på tallinje
Kan storleksordna enkla tal tex 0,5 1 och 1,7.
Storleksordna tal som består av heltal och tiondelar.
Storleksordna tal som består av heltal, tiondelar och hundradelar
Räknesätten
addera och subtrahera decimaltal
Du visar osäkerhet i att addera och subtrahera decimaltal.
Du kan addera och subtrahera decimaltal och det blir oftast rätt.
Du är helt säker på att räkna decimaltal i addition och subtraktion.

Problemlösning

Träna mera
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Rimlighet
Du ska kunna göra uppskattning av tal samt med hjälp av den avgöra om ditt svar är rimligt.
Du kan med hjälp uppskatta tal samt se om svaret är rimligt.
Du kan uppskatta tal, samt med hjälp av uppskattningen avgöra om ditt svar är rimligt.
Du är säker på att uppskatta tal och bedöma rimlighet.
Välja räknesätt
Du ska kunna välja lämpligt räknesätt samt kunna räkna ut tal med flera uträkningar.
Du kan ibland välja rätt räknesätt, du tycker det är svårt att räkna ut tal som kräver flera uträkningar.
Du kan oftast välja lämpligt räknesätt samt kan räkna ut tal med flera uträkningar.
Du är säker på att välja lämpligt räknesätt samt räkna ut tal med flera uträkningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: