Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aggregationsformer

Skapad 2018-01-28 15:05 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Kemi

Matriser

Ke
Aggregationsformer

Systematiska undersökningar

Hur du gör när du genomför en undersökning.
 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke  4-6   Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6   Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6   Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  E 6   Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6   I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att arbeta systematiskt
för att ha kontroll över din undersökning
Du tränar på att genomföra undersökningen på ett sätt så att du får ett resultat som du kan förstå och använda.
Du genomför undersökningen på ett sätt så att du får ett resultat som du kan förstå och använda.
Du genomför undersökningen på ett sätt så att du får ett resultat som andra kan förstå och andra kan använda.

Dokumentation

Hur du dokumenterar ditt arbete och din inlärning.
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6   Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att dokumentera
för att minnas och för att förstå
Du tränar på att dokumentera på ett sätt så att du kan använda din dokumentation för att berätta om det du lärt dig.
Du dokumenterar på ett sätt så att du kan använda din dokumentation för att berätta om det du lärt dig.
Du dokumenterar på ett sätt så att du kan lämna dokumentationen till en annan person och hen kan förstå din lärdom utan att du berättar.

Begreppsanvändning

Hur du använder nya och kända begrepp inom området.
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6   Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6   Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  E 6   Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att använda de begrepp
som hör till det område du arbetar med.
Du använder sällan nya begrepp när du samtalar, diskuterar och redogör.
Du försöker använda och träna nya begrepp när du samtalar, diskuterar och redogör.
Du använder och tränar nya begrepp när du samtalar, diskuterar och redogör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: