Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen och hälsa

Skapad 2018-01-28 15:06 i Hillängens förskola Ludvika
Förskola
Att lära känna sin kropp. Vilka sinnen vi har( syn , hörsel, lukt, smak och känsel) och hur viktigt det är att röra på sin kropp för sin utveckling.

Innehåll

NULÄGE

Under vårterminen arbetar vi med kropp och hälsa.

Barnen har visat ett intresse om kroppsdelarna och leker ofta doktor.
Ett stort intresse för barnen är rörelse och det vill vi utveckla.

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vi planerar och frågar barnen under arbetets gång vad de vill veta om kropp och hälsa.

 

SYFTE

Öka kroppsuppfattning och utforska kroppens olika delar och vad man använder dom till.
Vilka sinnen vi har( syn , hörsel, lukt, smak och känsel).
Vi ska öka barnens språkutveckling genom att vi benämner det vi gör tex. att vi använder oss av sång . rim ,ramsor.
Vi skapar med händerna och använder olika material.
Vi har rörelse en ggr/veckan.
Vi är lyhörda för barnens önskemål och intresse.

 


METOD

 

Vi lär oss om människans kroppsdelar, och deras funktion.
Hur vi upplever ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
Sång, rim, ramsor
Skapande
Naturkunskap
Matematik
Språk
Motorik

 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSE

Vi fotar och skriver ner barnens tankar och funderingar.

Alla i arbetslaget dokumenterar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: