Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser och sagor

Skapad 2018-01-28 16:22 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola F Bild Svenska
Berätta för mig, läs en saga. Fantasi eller på riktigt. Spännande eller roligt. Följ med in i sagornas och berättelsernas värld där allt kan hända.

Innehåll

 •  När vt-21

Syfte - Varför ska vi arbeta med det här

 •  Att främja elevernas fantasi och inlevelseförmåga. 
 •  Utveckla intresse för och förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk.
 •  Ge möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.   

 Mål för arbetsområdet - Det här ska eleven få möjlighet att utveckla.

 • Beskriva och berätta muntligt
 • Förståelse för sagors och berättelsers uppbyggnad med inledning, handling och slut.
 • Använda sig av bilder för att skriva berättelser/sagor.
 • Använda digitala verktyg för kommunikation

  Arbetsformer - Så här kommer vi att arbeta

 • Lyssna, läsa och berätta sagor och berättelse.
 • Återberätta genom att rita och skriva
 • Rita och skriva egna berättelser/sagor med inledning, handling och slut.
 • Använda IPad för att skapa/skriva sagor, berättelser och korta filmer.
 • Bokpåse - ta med sig en favoritbok och berätta om innehållet, vem som skrivit boken och vad eleven tycker om boken.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: